Er denne type kamera brugt til at se hvem der passerer gennem et rødt lys? (England)

1

Jeg sprang rundt på google maps (jeg bor i England) og har aldrig set denne kameratype før på trafiklys. Er dette et kamera, der er designet til at se om folk løber rødt lys eller ej?

Hererenfuldvisningafkrydset,dukansedettekameraoverlysetimidten

UPDATE:

Faktisktrorjeg,atdetteeretkamera,derfangerdem,dergårgennemrødelys.Såsomovenståendekameraervedetkryds,vildetblivebrugttilatregistrerebilerforatskiftelys?

    
sæt Andy Holmes 21.11.2015 / 21:58

1 svaret

2

Jeg er ganske sikker på, at dit andet billede er et fartkamera: hvis det er tændt (de fleste er ikke på et tidspunkt), tager det automatisk et billede af enhver bil, der overskrider hastighedsgrænsen, og føreren får en billet i posten.

Den første ser mig som et trafikkamera, der ligner normalt CCTV. (Der er ingen særlig grund til at være oven på trafiklyset, bortset fra at det sparer omkostninger og overbelastning ved at sætte en anden pol.) Der vil være et kontrolrum et eller andet sted og en operatør der overvåger flere banker. Disse er almindelige på motorveje, og ikke alle så sjældne på tovejskryds som du viser. Highways Agency siger, at dette er at lægge mærke til ulykker og overvåge sikkerheden frem for at udstede trafikbilletter; tro hvad du vil.

    
svar givet 24.11.2015 / 13:33