Do Pathfinder Witches har en dedikeret patron spell slot?

3

Har Witches i Pathfinder en patron staveplads?

APG pg 70, under "Patron Spells" siger:

At 2nd level, and every two levels thereafter, a witch's patron adds new spells to a witch's list of spells known. These spells are also automatically added to the list of spells stored by the familiar.

s. 69, under "Witch's Familiar", på "Store Spells", hedder:

Starting at 1st level, a witch's familiar stores all of the spells that the witch knows. This does not allow the familiar to cast these spells or use spell-trigger or spell completion magic items. Starting at 2nd level, and every two levels thereafter, a witch's familiar adds new bonus spells to the witch's spell list based on her patron.

Den første citat, fra pg 70 stater dobbelte heksen lærer magi - det er både "add [red] til [den] liste over besværgelser kendte" og "føjet til listen over magi gemt af den velkendte", mens pg 69 synes at angive, at staver som er gemt af de kendte er , de staver, der er kendt.

s. 65, under "Klasseegenskaber", så hedder "Staver":

A witch can cast only a certain number of spells of each spell level per day. Her base daily spell allotment is given on Table 2-10. In addition, she receives bonus spells per day if she has a high Intelligence score (see Table 1-3 of the Pathfinder RPG Core Rulebook).

Dette er svag evidens er dog, som pg 39 af de CRB stater meget det samme - ingen omtale af domæne slots, der er noteret på pg 40-41 af CRB:

A cleric gains one domain spell slot for each level of cleric spell she can cast, from 1st on up. Each day, a cleric can prepare one of the spells from her two domains in that slot. If a domain spell is not on the cleric spell list, a cleric can prepare it only in her domain spell slot. Domain spells cannot be used to cast and spells spontaneously.

Der synes ikke at være noget tegn på, at heksene har en speciel protektor (analog til domæne) staveplads. Men heksen "Tilberedt Spells" side fra ordblind Karakter Ark viser klart en mæcen spell slot med en "1" af det, og "Spellcasting for Pathfinder Autosheet v6" lister det som en standard "Bonus Spells" valgmulighed.

Bemærk, at jeg ikke ikke spørger om stavepladsniveauer besat af protektorstaver, som i disse spørgsmål:

sæt Iiridayn 03.11.2018 / 08:53

1 svaret

6

En heks modtager hekleformede spilleautomater i henhold til tabellen: Heksen suppleret med bonusspellere til en høj evne score

En typisk heks ikke f.eks. får en ekstra staveplads på hvert niveau, der kun kan bruges til at forberede en stave, der er givet af heksens patron.

Derudover hverken at have en stave som stavekendt eller er i stand til at forberede en stavning, fordi stavningen er tilgængelig via en bestemt kilde tilskud en heks en yderligere staveplads med hvilken man kan stave den stave.

Var en heks for at modtage ekstra staveautomater ud over dem, der er angivet på tabellen: Heks, dette ville blive fremgået i teksten, og jeg formoder, også på bordet, sandsynligvis på samme måde som cleric klassebeskrivelse gør det klart i sin text og på sin tabel.

Selv om det i visse kampagner er rimeligt at give en heks en patronstavningsplads på hvert niveau som en cleric, får man en domæne staveplads, det er en husregel og en, som denne GM ville forsøge at undgå at gøre. Casting magi er allerede den mest kraftfulde evne i spillet, og det er ikke en god idé at få GM til at gøre flere magi om dagen til det, der allerede er et af spilets mest kraftfulde hjul. Men hvis de andre pc'er er som en troldmand, kloster og en arcanist, er det muligt, at en heks kan føle sig lidt bagud, og en sådan husregel kan lette dette problem.

Kort sagt, du er korrekt, at der ikke er noget, der understøtter eksistensen af en heks, der modtager "patron spell slots." Jeg ved ikke, hvorfor Dyslexic Character Sheets og Autosheet ikke følger reglerne; det er noget at tage op med udviklerne af disse produkter.

    
svar givet 03.11.2018 / 14:56